بررسی تأثیر فناوری در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی‌کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خود توضیح با وقفه‌های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته در حالی که معیار تراکتور به‌کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه‌مدت اثر مثبت و معنی‌داری براشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.   طبقه‌بندی JEL : Q2, Q3, E2, C22        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of technology on the employment of agriculture and horticulture subsector