تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی و استراتژیهای کم­آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن با استفاده از برنامه­ریزی غیرخطی مطلوبیت کارا و استراتژیهای کم­آبیاری، با توجه به مشکلات کمبود آب و خشکسالیهای پی درپی در استان فارس، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که لزوماً جهت حداکثر کردن مطلوبیت، استراتژیهای کامل آبیاری به کار نمی‌رود. لذا کشت ذرت 1 (کشت یک هکتار ذرت در شرایط آبیاری کامل) و ذرت 7 (کشت یک هکتار ذرت با اعمال 30 درصد کم آبیاری) که نسبت به برنج نیاز آبی کمتری دارند، حداکثر مطلوبیت را به همراه آورده است. همچنین بر پایه نتایج این مطالعه مشخص شد که در سال زراعی 1384-85، رهاسازی آب از دریچه سد درودزن بهینه نبوده است.   طبقه‌بندی JEL : CO ، RQ15 ، R14      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Optimal Crop Patterns Using Nonlinear Programming and Deficit Irrigation Strategies Under Dorodzan Dam

چکیده [English]

Regarding to water shortage sources and drought in Fars province, this paper determines the optimal crop pattern using nonlinear utility efficient programming and deficit irrigation strategies. The findings show that full irrigation strategies not the best way of maximizing utility, hence harvesting Corn1 and Corn7 is more efficient than planting rice. On the other hand this research shows releasing Drodzan dam water not to be efficient at the planting years of 2005-2006.

JEL Classification: CO, RQ15, R14