بررسی بازاریابی داخلی پرتقال شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه از طریق اسنادی و با استفاده از آمار مربوط به سالهای 1380-84، بازار داخلی پرتقال از طریق محاسبه شاخصها و نسبتهای بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاکی از بالا بودن سهم واسطه‌ها در خرید محصول، پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی، بالا بودن ضریب هزینه بازاریابی، بالا بودن سهم و رشد حاشیه عمده‌فروشی، بالابودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده‌فروش، بالا بودن سهم هزینه‌های بازاریابی تولیدکننده از قیمت دریافتی و نقش بارز عمده‌فروشان در میزان ناکارایی بازار این محصول است. از این رو بر ایجاد تحول در نظام بازاریابی پرتقال با حمایت و مشارکت باغداران، تأسیس مراکز خدمات بازاریابی مجهز، توسعه صنایع تبدیلی، تنظیم بازار از طریق ذخیره‌سازی و اعمال تعرفه‌های فصلی تأکید شده است.   طبقه‌بندی JEL : Q18 ، Q13 ، M38 ، M31         

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Orange Domestic Marketing in North of Iran

چکیده [English]

In this study, through documents and statistics of 2001 to 2005, orange domestic market in north is inspected via marketing criteria. The results indicate high proportion of brokers in purchasing the product, low proportion of the final price for the producer, high coefficient of marketing expenditure, high proportion of wholesale and raise of wholesale margin, high profit of marketing process of wholesalers, high proportion of marketing expenditure for producer and the obvious role of wholesalers in market deficiency. So change in marketing system of orange with support and cooperation of gardener, founding equipped marketing service centers, developing processing industries, market adjustment through storing and applying seasonal tariffs are emphasized.
JEL Classification: M31, M38, Q13, Q18