بازاریابی نهاده­های کشاورزی مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   بررسی بازاریابی و مصرف نهاده­های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده­های کشاورزی از مباحثی به شمار می‌آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت­ در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده­ها، بازار نهاده­ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره­برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده­های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده­های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال ١٣٨٦-٨٧ جمع‌آوری­شده­و­ نمونه­مورد مطالعه شامل ٥٠ کشاورز منطقه، ٢٣ خرده­فروش و ١٠ عمده­فروش نهاده­های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده­های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت.   براساس یافته­های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، ١٥% و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، ٣٠% از قیمت نهایی بذر را در بر می‌گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی ١٥% و در مسیر خصوصی ٨٠% قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی ٢٥% و در مسیر بخش خصوصی ٥٠% از قیمت نهایی را شامل می­شود.     طبقه‌بندی JEL : Q13, Q12, Q10, M21      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agriculture Input Marketing Case Study of Fertilizer, Seed and Pesticide

چکیده [English]

  Agricultural input marketing is among the subject that has not been studied deeply in Iran. This paper aims to study marketing of agriculture inputs (fertilizer, seed and pesticide) in Marvdasht district of Fars province. The data obtained by using documentary and survey methods in 2007-2008. A sample of 50 farmers, 23 retailers and 10 wholesalers was selected for study. Different marketing channels of agricultural inputs were studied. The findings revealed that in the case of seed, marketing margins involving public and private sector account for 15% and 30% of price paid by consumers, respectively. In the case of fertilizer the corresponding figures for public and private sectors were 15% and 80%, respectively. Also pesticide marketing margin for public and private sectors was accounted about 25% and 50% of price paid by consumer, respectively.   JEL Classification: Q13, Q12, Q10, M21