بهینه‌سازی پویای حمل و نقل دانه روغنی سویا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    حمل و نقل و مسائل اقتصادی نقش مهمی در هزینه‌های تولید کالاهای کشاورزی و قیمت تمام شده آنها ایفا می‌کنند. ارائه یک الگوی اقتصادی جهت بهینه‌سازی حمل و نقل محصولات کشاورزی در جهت کاهش هزینه‌های مربوطه، بر قیمت تمام شده این محصولات تأثیر گذار خواهد بود. این مطالعه با هدف ارائه یک مدل ریاضی حمل و نقل پویا به منظور تعیین برنامه بهینه حمل و نقل دانه روغنی سویا از مناطق تولیدی و مبادی ورودی (به عنوان مراکز عرضه) به کارخانه‌های روغنکشی (به عنوان مراکز مصرف) انجام شده است. تعداد مراکز تولید و عرضه دانه سویا در کشور،30 منطقه تولیدی و 2 بندر ورودی و تعداد مراکز مصرف آن 16 کارخانه می‌باشد. مطالعه حاضر بر اساس آمار و اطلاعات سال 1383 به صورت ماهانه و با استفاده از بسته نرم افزاری LINGO صورت گرفته و نتایج آن نشان داده است که اجرای برنامه پیشنهادی باعث 67/87 میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی در هزینه حمل و نقل دانه سویا در کشور در سال مورد نظر می‌گردد.     طبقه‌بندی Q18 :JEL       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Optimization of the Transportation of Soybean Seeds in Iran

چکیده [English]

  Transportation plays an important role in excessive costs and the final price of goods. For this reason, constructing an economic transportation model enables us to optimize various activities in transportation systems for agricultural products, bringing lower costs for consumers of products as a result. The main objective of this study is to construct a dynamic linear programming transportation model in order to minimize the transportation costs of soybean shipped from different supply regions to different pressing oil factories. There are 29 production centers known as supply regions, 2 importing harbors and 7 factories and demanding centers for soybean seeds in Iran. This study used the monthly data of the year 2004 based on the capacities of origin supplies, warehouse (and related monthly stock available in previous period and the amount of transferred shipment to next period), monthly consumption of demanding centers and related transportation costs. LINGO computer package was used to solve the transportation model. Based on the comparison of optimal solutions of the model and the actual transformation costs in 2004, the transformation cost reductions for soybean seeds is 87.67 million Rials.     JEL Classification: Q18