تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران شکل گرفته است. به این منظور بازارهای هدف صادرات پسته و خرما (با استفاده از روش غربال­گیری)، عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران و ضرایب کشش تقاضای صادرات این محصولات در دوره 1350-86 مورد تحلیل قرار گرفت.   براساس نتایج مطالعه، کشورهای غیرآسیایی با درآمد بالاتر، بازار مناسبتری برای خرمای صادراتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین در بلندمدت، بازار مناسب پسته صادراتی، کشورهای آسیایی و غیرآسیایی با درآمد بالاتر هستند. افزایش قیمت خرمای صادراتی باید معقولانه و توأم با ارتقای سطح بهداشتی خرمای صادراتی و بسته ‌بندی مناسب باشد. افزایش قیمت صادرات پسته صادراتی در بلندمدت نیز با توجه به ظهور وگسترش احتمالی صادرکنندگان جدید مخاطره آمیز خواهد بود. در مجموع براساس نتایج مطالعه، بازارهای هدف مناسب برای صادرات خرمای ایران به ترتیب اولویت کشورهای فرانسه، بریتانیای کبیر، آلمان، مراکش، ایالات متحده، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، روسیه، گرجستان، سوئیس، هلند، استرالیا و بلژیک و بازار مناسب هدف صادرات پسته در بلندمدت به ترتیب اولویت کشورهای لوکزامبورگ، هنک کنگ، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، فرانسه، روسیه، اردن، هند، سوریه، اسلوواکی، فلسطین اشغالی، بریتانیای کبیر، قبرس، اوکراین، اسلوونی، بلژیک، لیتوانی و ارمنستان پیشنهاد می‌شوند.     طبقه‌بندی JEL : M31        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Target Market of Iran\'s Pistachio and Date Export Using Export Demand Model and Screening Method

چکیده [English]

The general objective of this paper is to recognize factors affecting the target market of Iran's pistachio and date export. For this purpose, the target market of pistachio and date export(with use screening method), effective factors on export demand of pistachio and date, and elasticity coefficient of export demand of pistachio and date were all analyzed during 1971-2007.
According to the results, Non-Asian countries with high income are suitable markets for exporting Iranian date. Also, Asian and Non-Asian countries with high income are suitable markets for exporting pistachio of Iran in long run. Increasing the date price must be stopped to assist promotion of hygienic level and packing export date. Increasing pistachio price with regard to the appearance of new exporters is hazardous. Generally, according to findings, suitable markets for exporting Iranian date are proposed France, United Kingdom, Germany, Morocco, United State of America, Italy, Spain, Canada, Russia, Georgia, Switzerland, Netherlands, Australia and Belgium, and suitable markets for exporting Iranian pistachio in long run are Luxemburg, Hong Kong, Germany, Spain, Italy, Netherlands, France, Russia, Jordan, India, Syria, Slovakia, Palestine, United Kingdom, Cyprus, Ukraine, Slovenia, Belgium, Latvia and Armenia respectively.

Jel Classification: M31