تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه مزیت نسبی مهمترین محصولات زراعی کرمان در سال 85-86 با استفاده از شاخصهای هزینه منابع داخلی، سودآوری خالص اجتماعی، مزیت اقتصادی ومقیاس مزیت بررسی شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و سالنامه بازرگانی خارجی جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که استان کرمان در تولید و صادرات گندم آبی، ذرت دانه‌ای، نخود، چغندرقند و سیب‌زمینی مزیت نسبی دارد، لذا توجه بیشتر به تولید محصولات مذکور و حمایت از آنها دارای اهمیت ویژه‌ای است.   طبقه‌بندی F1: JEL   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining comparative advantage of the main agronomy products in Kerman province

چکیده [English]

Kerman province is one of the important provinces for agricultural products. In this study, the comparative advantage of agricultural production in Kerman Province is investigated by using SAI, EAI, DRC and NSP index during 2006-2007. Data were collected from Kerman Agri-jahad organization and annual foreign trade database. Results show that Kerman has a comparative advantage on wheat, potato, sugar beet, corn and gram production.
JEL Classification: F1