تعیین اولویتهای سرمایه­گذاری در بخشهای اقتصادی استان ایلام با استفاده از تشکیل جدول داده – ستانده استان به روش گریت (GRIT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

  استان ایلام از جمله استانهای بسیار محروم است به گونه‌ای که از لحاظ شاخصهای توسعه‌یافتگی در رده پایین استانهای کشور قرار دارد. بنابراین لازم است که با برنامه­ریزی صحیح، بخشهای اقتصادی رونق بخشِ توسعه استان شناسایی گردند و روی این بخشها سرمایه­گذاری شود. برای بررسی ارتباطات بین‌بخشی از جدول داده ستانده منطقه­ای که به روش گریت (GRIT) استخراج شده، استفاده گردیده است. پس از تشکیل جدول داده - ستانده، با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال نوع اول و دوم و ضرایب فزاینده درآمدی نوع اول و دوم و همچنین ضرایب نسبی سرمایه‌بر و کاربر بودن بخشها، اولویت سرمایه­گذاری بخشهای اقتصادی استان در سال 1383 مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که اولویت سرمایه­گذاری در بخشها به ترتیب به بخشهای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و دخانیات، محصولات کانی غیرفلزی، محصولات اساسی فولاد و ذوب آهن و کشاورزی اختصاص دارد.     طبقه­بندی R1,C67 : JEL    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the investment preferences in economic sectors of Ilam Province (using the input – output region table manipulated by GRIT)

چکیده [English]

Ilam province is one of the most deprived provinces of Iran and in terms of the development indices it is the last one as compared to other provinces of this country. Therefore, a proper management is needed to recognize the economic sectors of the province to speed up the province's growth and to serve as a stimulating factor in doing so.
The instruments used in the study which shows the inter-sector relations is the input – output region table manipulated by GRIT Approach. After the formation of this table, the priority of investment in the economic sectors of the province was recognized by the use of employment and income's first and second type of the multiplier coefficient as well as the capital intensive and labor intensive relative coefficients.
The results showed that economic sectors in terms of investment priority can be ranked as food nutrient, drinking and tobacco industries; non-metal minerals as well as to steel, iron-melting and agriculture, respectively.
JEL Classification: R1,C67