تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه در شرایط ریسک و نبود قطعیت با استفاده از برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  برای استفاده از مدلهای برنامه‌ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت مزارع با توجه به شرایط ریسک و نبود قطعیت و وجود اطلاعات نادقیق و غیرقطعی می‌توان از تکنیکهای جدید برنامه‌ریزی فازی [2] و بازه‌ای [3] استفاده کرد. در این پژوهش با بهره­گیری از تکنیک برنامه‌ریزی بازه‌ای و با توجه به آمار سالهای زراعی 1378تا 1384، الگوی بهینه کشت محصولات زراعیِ گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، چغندرقند و سیب‌زمینی با در نظر گرفتن شرایط ریسک و داده‌های نادقیق محاسبه شده است. این تحقیق بر روی مزرعه‌ای به وسعت 85 هکتار واقع در استان همدان صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد بر پایه مدل برنامه‌ریزی بازه‌ای، با توجه به شرایط ریسک و نبود قطعیت و محدودیتهای موجود، الگوی بهینه کشت شامل محصولات گندم و جو و سیب‌زمینی است. همچنین با افزایش ریسک‌پذیری کشاورزان، سطح زیرکشت محصول جو کاهش و سیب‌زمینی افزایش یافته و سود بیشتری نصیب کشاورزان شده است. باید گفت که نتایج به­دست آمده از مدل مذکور به شرایط دنیای واقعی نیز نزدیکتر است.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of cultivation optimum pattern in farms with attention to risk and uncertainly conditions(An approach: interval linear programming)

چکیده [English]

For taking advantage of Mathematical Programming models in determination of cultivation optimum pattern in farms with attention to risk and uncertainly conditions and despite indefinite and indistinct information, new techniques of Fuzzy and Interval Programming can be used.
In this research, with the use of Interval Linear Programming technique and with attention to statistics of previous tillage periods (1378- 1384), cultivation optimum pattern of farmable crops are being determined under risk condition and with the aid of indistinct data and Interval Logic. The case study in this research is a farm with 85 hectare area and chosen crops are: wheat, barley, corn, sun flower, sugar beet and potato. Results indicate that Interval Programming model recommends cultivation optimum pattern of wheat, barley and potato with attention to risk condition and constraints of production, also with endure more risk, land under cultivation of barley and potato show a decrease and an increase respectively and farmers will earn more profit consequently. The results of Mentioned model as well are nearer to real world conditions.
JEL Classification: C6, C61, Q1