آسیب‌شناسی شبکه توزیع شیر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    این مقاله به بررسی شبکه توزیع شیردر ایران می‌پردازد. به این منظور ابتدا شناخت شاخصهای اقتصادی بازار شیر شامل تولید،مصرف،مصرف سرانه،صادرات و واردات صورت گرفت. سپس نظرات تولیدکنندگان،توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص مهمترین موضوعات شبکه توزیع شیر در کشور از جمله سیاستهای یارانه‌ای، نهادهای سیاستگذار و قانونگذار، نوع بازار کالا، اندازه بنگاه‌ها، هزینه توزیع، زمان توزیع، رعایت استانداردها و نوسانهای قیمتی بررسی شد. در نهایت با بررسی نرم‌ها و مطالعات نظری و مطالعات میدانی، نقاط قوت و ضعف شبکه‌ توزیع از تولید تا مصرف شناسایی گردید.   این مطالعه نشان می‌دهد که شرکتهای بزرگ و نظام‌یافته وفروشگاههای زنجیره‌ای در شبکه توزیع شیر ایران نقش اندکی دارند، فاصله تولید تا توزیع شیرکوتاه است و مهمترین دلیل فاصله قیمتی بین تولید و مصرف، هزینه بالای حمل و نقل و فسادپذیری محصول است. سیاست کنونی خرید تضمینی شیر توسط دولت از نقاط مثبت حضور دولت در بازار شیر می‌باشد و تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان موافق حضور دولت در این بازارند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دیدگاه مصرف‌کنندگان درباره حضور دولت، تأمین هدفمند شیر ارزان قیمت به‌ویژه برای دانش‌آموزان و اقشار محروم است و دیدگاه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، تغییر سیاستهای حمایتی به سمت حمایت از تولید می‌باشد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Milk Distribution Network in Iran

چکیده [English]

    The paper is to consider milk distribution network in Iran. In this regard first of all the economic indexes of milk market consist of production, consumption, per capita consumption, export and import are studied. After that the viewpoints of milk producers, consumers and distributors about main issues of distribution network such as: protection polices, organization of policy making and legislation, sort of market, size of market, cost distribution, period of distribution, standardization and price fluctuation are studied. There have been attempts to recognize weaknesses and strengths of such a network from production to consumption depending on the current theories, norms, and field studies.   The results indicate that the share of organized and large companies and chain stores in distribution network in Iran is small. There is a narrow gap between production and consumption and the main reason for high price gap between consumption and production is high cost of transportation and rottenness. Producers, consumers and distributors are assented to effective presence of government in all steps of distribution network and to go on certified milk purchase.   Consumers propose to provide milk for students and the deprived, but producers and distributors are believed in changing current protection polices for production.