توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم به صورت انتقال منحنی عرضه گندم به سمت راست منعکس می ‌ شود. در یک اقتصاد بسته و شرایط بازار آزاد، توزیع منافع اقتصادی بین مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان بستگی به نسبت انتقال منحنی عرضه، نرخ پذیرش فناوری، میزان محصول قابل عرضه به بازار و کششهای قیمتی عرضه و تقاضا دارد.   در این مطالعه منافع رفاهی حاصل از معرفی ارقام اصلاح شده گندم در ایران به منظور تعیین سهم پرداختی هزینه ‌ های اجرای طرحهای تحقیقاتی بهنژادی گندم تعیین شده است. نتایج نشان داد که با افزایش میزان محصول قابل عرضه به بازار، رفاه مصرف ‌ کنندگان، تولید ‌ کنندگان و کل منافع ناشی از پیشرفتهای تحقیقاتی و ترویج در برنامه ‌ های بهنژادی گندم افزایش می ‌ یابد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of benefits resulting from technological advances in wheat production in Iran