آثار برقراری تعرفه ‌ های ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8 بر تجارت محصولات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در این مقاله آثار انعقاد یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین کشورهای عضو گروه D8  شامل ایران، ترکیه، پاکستان، اندونزی، مالزی، بنگلادش، مصر و نیجریه بر جریان ه ا ی تجاری و درآمد تعرفه ‌ ای ایران در بخش کشاورزی بررسی گر دید ه است. برای این منظور با ب ه کارگیری یک مدل تعادل جزئی، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و سایر کشورهای عضو D8 تحت دو سناریوی کاهش تعرفه ‌ ای برآورد شده است. سپس از مجموع آ ث ار فوق ، اثر ه ا ی وارد بر صادرات و واردات و همچنین درآمدهای تعرفه ‌ ای ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای مذکور محاسبه گردیده است. نتایج نشان می ‌ دهد که انعقاد موافقتنامه مذکور باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران و همچنین کاهش در آمدهای ‌‌ تعرفه ‌ ای حاصل از واردات این محصولات شده است .       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of imposition of preferential tariffs among D8 members on Iran\'s agricultural trade

چکیده [English]

This article studies the effects of a possible preferential trade agreement (PTA) among D8 members (Iran, Turkey, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Egypt and Nigeria) on Iran's agricultural trade flows and tariff income. To do so, the effects of trade creation as well as trade diversion in agricultural sectors of these countries are estimated based on two tariff reduction scenarios using a partial equilibrium model. Then the effects on Iran's export and import as well as its tariff income in agricultural trade with other D8 members are calculated.
The results show that such an agreement would increase Iran's agricultural trade and export and would reduce its tariff income.