بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات دریافتی در بانک کشاورزی مطالعه موردی استان گلستان

نویسندگان

چکیده

هزینه‌های مبادله‌ بالا یکی از ویژگی‌های ساختاری مهم بازارهای مالی در کشورهای درحال‌توسعه است. هدف این مطالعه نیز بررسی وضعیت هزینه‌های مبادله دریافت کشاورزان استان گلستان در بانک‌ کشاورزی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 270 پرسش‏نامه با روش نمونه‏گیری تصادفی ساده در سال 1390 از کشاورزان استان جمع‌آوری شد. برای بررسی این موضوع از الگوهای خطی و لاجیت استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از بین هزینه‌های مبادله وام‌گیری در بانک کشاورزی، هزینه فرصت و هزینه مستقیم دریافت تسهیلات بیشترین هزینه‌های مبادله وام‌گیری‏اند و عوامل مؤثر بر افزایش هزینه مبادله سبب کاهش ورود کشاورزان به بانک کشاورزی می‌شوند. در راستای کاهش هزینه‌های مبادله و مساعدت به توسعه بخش کشاورزی، گسترش شعب بانکی در مناطق روستایی و کاهش نظام بروکراتیک از جمله مواردی است که توصیه می‌شود.
طبقه بندی JEL: G21 ، G28

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Transaction Costs of Obtaining Facilities in Agricultural Bank (Case Study: Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • S. Ahmadi Kaliji
  • A. Darijani
چکیده [English]

High transaction costs for financial markets are one of the major structural features in developing countries. The objective of this study is surveying transaction costs of obtaining facility of Golestan province farmers in Agricultural Bank. Data were gathered from 270 farmers selected through simple random sampling in Golestan province in 2011. Linear and logit econometric models were used for this purpose. The results of study showed that, opportunity and direct costs of borrowing facilities are highest transaction costs of borrowing in the Agricultural Bank, and effective factors on increase transaction costs cause to reduce the probability of participation in Agricultural Bank. In order to reduce the transaction costs and promote agricultural development, expansion of bank branches in rural areas and reduce their bureaucracies system including cases that are recommended.

JEL Classification: G21, G28

Keywords:
Transaction Costs, Facilities, Agricultural Bank, Linear Model, Logit Model, Golestan Province