تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران

نویسندگان

چکیده

واردات میوه‌ در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و در این میان پرتقال یکی از مهم‏ترین میوه‌های وارداتی ایران بوده است. در این تحقیق، با استفاده از داده‌های فصلی
(سه‎ماهه) طی تابستان 1384 تا زمستان 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی تقاضای وارداتی پرتقال با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل بررسی و با استفاده از مدل تقاضای باقی‌مانده، ساختار بازار واردات ایران با هریک از کشورهای عمده صادرکننده پرتقال به‌طور جداگانه مطالعه شده است. بر اساس نتایج حاصل از کشش‌های خودمقداری، کشورهای امارات و مصر و آفریقای جنوبی نسبت به افزایش مقدار واردات پرتقال حساسیت کمی را دارند در حالی‏که کشور ترکیه نسبت به افزایش مقدار واردات واکنش بیشتری را نشان می‏دهد. بر پایه نتایج کشش‌های تقاطعی مقداری مشخص شد که کشورهای صادرکننده پرتقال به ایران جانشین‌های ضعیفی برای یکدیگرند و طبق نتایج حاصل از مدل تقاضای باقی‏مانده، در بازار واردات پرتقال ایران از مصر درجاتی از انحصار وجود دارد و با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می‌توان انحصار موجود در بازار واردات پرتقال ایران از مصر را از بین برد.

طبقه بندیJEL: Q13,Q17

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Orange Import Market in the Iran

نویسندگان [English]

  • S.S. Abbasmiri
  • S.A. Mortazavi
  • A.H. Chizari
چکیده [English]

Import of fruits has increased dramatically in recent years and orange is one of the main imported fruits. This study has evaluated import demand of orange and the structure of import market of Iran with each of the major partner countries, applying Inverse Almost Ideal demand system (IAIDS) and residual demand model respectively, using the seasonal data during the summer of 2005 until winter 2010 and seasonal econometrics modeling. The results indicate that, base on the own elasticity, United Arab Emirates, Egypt and South Africa have low sensitivity to any change in import quantity of orange, whereas Turkey show more sensitivity rather than other countries. The results of cross elasticity show that exporter countries of orange to Iran are weak substitutes for each other and according to the results of residual demand model there is some degrees of monopoly in Iran´s orange import market with Egypt, In order to eliminate the monopoly of Egypt exporters at Iran´s orange import market, it is possible to increase the market share of other countries.

JEL Classification: Q14, Q13

Keywords:
Orange, Almost Ideal Demand System (IAIDS), Residual Demand Model, Iran