بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی: تحلیل داده‌های تلفیقی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر نرخ ارز و بی‌ثباتی آن بر تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی ایران و چهار شریک تجاری با استفاده از روش برآورد آثار ثابت (fixed effect) است. نتایج نشان می‌دهد که نخست در الگوی صادرات محصولات کشاورزی، متغیر بی‌ثباتی نرخ ارز دارای سطح معنی‌داری بالا‌تر در مقایسه با متغیر نرخ ارز است، در حالی‌که در الگوی واردات، متغیر نرخ ارز بالاترین سطح معنی‏داری را دارد. دوم آنکه اگرچه افزایش بی-ثباتی نرخ ارز حجم صادرات و واردات محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد، مقدار کاهش حجم واردات در مقایسه با صادرات محصولات کشاورزی بیشتر است. سوم آنکه رشد درآمد ایران (شرکای تجاری) باعث افزایش حجم واردات (صادرات) شده است. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان ‌داد که افزایش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تراز تجاری کشور شده و بنابراین تقویت ارزش ریال ایران در برابر پول رایج شرکای تجاری توصیه می‎شود. همچنین با توجه به تأثیر مثبت نوسان‏‏های نرخ ارز حقیقی و درآمد بر تراز تجاری کشور می‌توان از آنان به عنوان فرصتی برای بهبود تراز تجاری استفاده کرد.

طبقه‏بندی JEL: C23، D81، F41

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Real Exchange Rate Uncertainty and Agricultural Bilateral Trade: Panel Data Analysis

نویسندگان [English]

  • S. Ghazali
  • M. Zibaei
چکیده [English]

Abstract
The main aim of this study is checking the impact of exchange rate levels and its uncertainty on bilateral agricultural trade between Iran and four major trading partners using fixed effect analysis. Results show that (i) the exchange rate uncertainty is more robustly linked to export volumes than is exchange rate level while the exchange rate level is more robustly linked to import volume, (ii) exchange rate uncertainty is associated with smaller trade volumes in both directions, but more so for imports than for exports, and (iii) income growth in Iran is associated with greater imports, just as income growth among trading partners is associated with greater exports. These findings provide that increasing of the real exchange rate leads to a reduction in the trade balance, so it is recommended that Iranian Rial is appreciated against the currency of Iran partners. Due to the positive impact of real exchange rate volatility and income on the trade balance, they can be used as an opportunity to improve the trade balance.

JEL Classification: C23, D81, F41

Keywords:
Agricultural Trade, Exchange Rate, Exchange Rate Uncertainty, Fixed Effect Estimation