دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 92، اسفند 1394 
بررسی اثر حمایت دولت بر رقابت پذیری محصولات کشاورزی

صفحه 21-37

مسعود نظام الاسلامی؛ امید گیلانپور؛ عیسی کلانتری