اولویت بندی تولید محصولات ‌کشاورزی منتخب با هدف تأمین تقاضا در افق چشم انداز توسعه (1404)

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم‎انداز توسعه،‌ اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به‏دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم‎انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری‏که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت‌ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به‏دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه‎های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت.

طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Production of Selected Agricultural Products with the Goal of Providing the Demand at Development Vision Horizon (2025)

چکیده [English]

Present study with the goal of providing food security and self – sufficiency in National Vision Plan, has forecasted demand of selected agricultural products with the usage of Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model at the vision horizon (2025). Results showed that food demand would increase desirable at the basis of food security and consumption pattern reformation provided that vision plan goals had been realized. So that the consumption pattern of Iranian society, under the ideal and desirable alternatives, due to increasing income and decreasing inflation rate, would transform into further increase of protein such as all kinds of meats and eggs and lower consumption of bread. According to the findings, the rank of productions base on the demand in vision horizon (2025) will meat, egg, rice, chicken, wheat and tea respectively.


JEL Classification: C13, C53, Q11

Keywords:
Demand, Agricultural Products, Forecasting, Prioritizing, National Vision Plan