آثارحذف یارانه‌ کود شیمیایی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: محصول برنج)

نویسندگان

چکیده

اختصاص سهم بالای یارانه به نهاده‌هایی نظیر کودهای شیمیایی درکشور ایران و آثار منفی این نوع سیاست‌ها بر متغیرهایی نظیر عملکرد محصول و مخارج دولت موجب تصمیم‏سازی حذف این نوع یارانه‌ها شده است. از جمله محصولات تحت تأثیر اعمال این نوع سیاست، محصول برنج است. در مطالعه حاضر به‌‌منظور بررسی آثار سیاست‌های دولت در زمینه هدفمندی یارانه کودهای شیمیایی نظیر کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنج در مناطق مختلف ایران، الگوی تعادل فضایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد حذف یارانۀ نهاده‏های مذکور در مناطق مختلف آثار متفاوتی به همراه داشته و این تغییرات در مناطق عمده تولید محسوس‌تر بوده است. به طور کلی، حذف یارانۀ نهاده‌های ضروری، نظیر کود ازته، عمدتاًموجب بالا رفتن رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنج شده است به‌طوری‌که کل رفاه تولیدکننده و مصرف‎کننده به‌ترتیب 83/1 و 56/4 درصد افزایش یافته است. این درحالی است ‌که حذف یارانه کودهای فسفاته و پتاسه با وجود آثار مثبت در رفاه تولیدکنندگان برخی مناطق، به‌ترتیب موجب کاهش رفاه کل تولیدکننده در ایران به میزان 188/0 و 191/0 درصد و کاهش رفاه مصرف‌کننده در همه مناطق به‏مقدار 46/0 و 47/0 درصد شده است.

طبقه‌بندی JEL:C61, D60, Q18

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Chemical Fertilizers\' Subsidy Removal on Producers and Consumers Welfare: The Case Study of Rice

نویسندگان [English]

  • F. Kashiri Kolae
  • S. A. Hosseini Yekani
  • M. Espanloo
چکیده [English]

Abstract
The high share of subsidies on inputs such as chemical fertilizers in the Iran and the negative effects of these policies on variables such as yield and government expenditures has been caused the decision to removal these types of subsidies. The rice is one of the products that have been affected following the application of this policy. In this study, the spatial equilibrium model was used to investigate the effects of government policies in the field of targeted subsidies for fertilizers such as nitrogen, phosphate and potassium on the rice producers and consumers welfare in different regions of Iran. Results of this study show that the removal of fertilizers subsidies had various effects in different regions, and this is more noticeable changes in the major areas of this production. In general, the removal of essential inputs subsidies such as nitrogen, mainly increased rice producers and consumers welfare, so that producer and consumer total welfare have been increased about 1.83 and 4.56% respectively. While the removal of phosphate and potassium fertilizers subsidies despite its positive impact on the producers welfare in some areas, have been caused decrease in Iranian producer total welfare about 0.188 and 0.191%respectively and also decrease in consumer total welfare about 0.46 and 0.47% respectively.
JEL Classification: C61, D60, Q18
Keywords:
Removal of Subsidies, Welfare Effects, Chemical Fertilizer, Rice, Spatial Equilibrium Model