اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص‌های مزیت تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت منطقه‌بندی استان­های کشور برای تولید هدفمند محصولات کشاورزی، هدف این تحقیق، گروه­بندی استان­های تولیدکننده گندم دیم و آبی براساس شاخص‌های مزیت فیزیکی و نوسان آن طی دوره 92-1362 با استفاده از روش تاکسونومی بود. نتایج نشان داد که در مجموع طی دوره 30 ساله، استان کرمانشاه با لحاظ شاخص­های مزیت مقیاس و کارایی و نوسان این شاخص­ها، حائز مناسب­ترین اولویت در تولید گندم آبی بود و استان‌های کهگیلویه ­و ­­بویراحمد، مرکزی، لرستان، گلستان، خراسان شمالی و ایلام در گروه دوم قرار گرفتند. استان­های مازندران و به‌ویژه گیلان در تولید گندم آبی در گروه و اولویت آخر دسته­بندی شدند. در خصوص گندم دیم، استان‌های کردستان، خراسان ‌رضوی، آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، همدان و زنجان حائز مناسب‌ترین اولویت بودند و استان­های گیلان، مرکزی، سیستان و بلوچستان و خوزستان در گروه آخر اولویت تولید گندم دیم قرار گرفتند. درنهایت، نقشه الگویی مزیت تولید گندم به عنوان معیاری برای تخصیص حمایت­ها و سیاست‌گذاری در آینده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Production Areas of Irrigated and Rainfed Wheat in Iran Based on Production Advantage Indexes

نویسندگان [English]

 • S. Sh. Mirbagheri 1
 • H. Rafiee 2
 • H. Akbarpour 1
1 PhD Student in Agricultural Economics, University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics Department, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of zoning the provinces for the purposeful production of agricultural products, the aim of this study was regimentation of provinces based on the physical advantages of wheat production and its fluctuation during 1943-2013. Taxonomy method was used to rank the provinces in rainfed and irrigated wheat. The results showed that according to the scale advantage index (SAI) and efficiency advantage index (EAI) and their fluctuations, for 30 years, Kermanshah province had the best rank for producing irrigated wheat and Kohgiluyeh and Buyer-Ahmad, Markazi, Lorestan, Golestan, North Khorasan and Ilam provinces were in second group. Mazandaran and especially Guilan provinces were classified in the last group for producing wheat. For rainfed wheat, Kurdistan, Razavi Khorasan, Western Azerbaijan, Kermanshah, Hamedan and Zanjan provinces had the best rank and Guilan, Markazi, Sistan and Baluchistan and Khuzestan provinces were classified in the last group. Finally, template national map of wheat production advantage was presented as a criterion for allocating support and policy making in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Map
 • Advantage
 • Wheat
 • Iran
 1. Abedi, S., Paykani, G. and Hosseini, S. (2008). Determining comparative advantages of corn in an optimal cultivation pattern in Khuzestan. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 39(1): 85-97. (Persian)
 2. Abyar, N., Razaghi, M. H. and Asgari, M. (2015). Determination the comparative advantage of wheat, barley and rice production in Golestanprovince. Research Achievement for Improvement Crop Production, 1(1): 1-12. (Persian)
 3. Amirnezhad, H. and Rafiee, H. (2010). Investigation physical comparative advantage indices of irrigated crops and how aggregated index of comparative advantage get affected by its components in Mazandaran province. Agricultural Economics and Development, 18(71): 23-46. (Persian)
 4. Azizy, J. and Yazdani, S. (2004). Determination of the comparative advantage of major products of iranian gardening. Agricultural Economics and Development, 12(46): 159-181. (Persian)
 5. Elryah, Y. (2015). Back to the agriculture - the development of the comparative advantage of sudan’s commodities. Journal of Finance and Economics, 3(1): 1-5.
 6. Hatef, H., Sarvary, A. and Daneshvar Kakhki, M. (2016). Determining of crop optimal pattern the main crops of cultivated of khorasan razavi province based Of production comparative advantage. Agricultural Economics Research, 8(31): 167-192. (Persian)
 7. Hayati, M., Ataei, M., Khalukakai, R. and Sayadi, A. R. (2014). Evaluation and risk ranking in the supply chain by taxonomy analysis (case study: isfahan steel complex). Operations Research in its Applications (Applied Mathematics), 11(1): 58-103. (Persian)
 8. Jolaiee, R., Yousefzadeh Fard Jahromi, H. R. and Shirani Bidabadi, F. (2013). Investigation of competitiveness and support from production of cotton and rice in Golestan province. Journal of Plant Production Research, 20(2): 197-216. (Persian)
 9. Ministry of Agriculture (2015). Aggregate reports of different crop years. (Persian)
 10.  Mohammad Rezaei, R., Shahbazy, H., Kavoosi Kalashmi, M. and Khodaverdizadeh, M. (2009). Estimation of stability of indices of relative advantage of export and date production of Iran. Agricultural Knowledge, 19(2): 165-176. (Persian)
 11.  Mohammadi, D. (2004). Determining the relative advantage of oily seeds and studying their production problems in the province of Fars. Agricultural Economics and Development, 12(47): 125-171. (Persian)
 12.  Mohammadi, H. and Boostani, F. (2009). Comparison of comparative advantage of agricultural products in Fars province and Marvdasht county. Agricultural Economics Research, 1(2): 61-76. (Persian)
 13.  Mohammadi, M. and Haji Rahimi, M. (2012). Estimation and analysis of physical indices the comparative advantage of crop production in Zanjan province. National Conference on Capital Management and Agricultural Talent, Zanjan University. (Persian)
 14.  Mousavi, S. N., Rousta, A. and Keshavarzi, S. (2011). Determination of agricultural development degree in fars province by numerical taxonomy. Agricultural Economics, 5(4): 159-181. (Persian)
 15.  Quddus, M. A. and Usman, M. (2011). Comparative advantage of major crops production in Punjab: an application of policy analysis matrix. The Lahore Journal of Economics, 16(1): 63-94.
 16.  Saeidifar, A. and Akhani, Z. (2013). Determination of the relative advantage of crops and orchards in the provinces. Economic Journal, 13(11 and 12): 47-64. (Persian)
 17.  Shahnoushi, N., Dehghanian, S., Ghorbani, M. and Azarinfar, Y. (2007). Analysis of the comparative advantage of cereals and legumes in Khorasan province. Agriculture and Natural Resources, 14(4): 1-19. (Persian)
 18. Van der Eng, P. (2004). Productivity and comparative advantage in rice agriculture in South-East Asia since 1870. Asian Economic Journal, 18(4): 345- 370.