نویسنده = علی کرامت زاده
بررسی تغییرات سطح زیر کشت و سودآوری محصول پنبه در اثر اعمال سیاست های حمایتی دولت: مطالعه موردی شهرستان گرگان

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 41-62

10.30490/aead.2020.252653.0

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری


کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 181-234

10.30490/aead.2020.252687.0

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 47-69

10.30490/aead.2019.85064

سیده محدثه ضیائی؛ فرهاد شیرانی بید آبادی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده