مقاله پژوهشی کاربرد تحلیل پوششی داده‌های استوار در برآورد کارآیی فنی: مطالعة موردی واحدهای بزرگ ‏مقیاس مرغ گوشتی شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

عدم قطعیت از ویژگی­های برجسته مسائل دنیای واقعی است. از آنجا که تغییر هر چند کوچک در داده­ های ورودی می­تواند نتایج حاصل از مدل­ های تحلیل پوششی داده ‏ها (DEA) را به ‏گونه‏ای چشمگیر تغییر دهد، به ‏کارگیری راه ­های مقابله با عدم قطعیت از جنبه ­های اجتناب­ ناپذیر استفاده از این مدل ­هاست. از این ‏رو، در پژوهش حاضر، برای بررسی کارآیی فنی واحدهای مرغ گوشتی با ظرفیت بالاتر از سی هزار قطعه در شهرستان ساری، از ترکیب بهینه­ سازی استوار با مدل تحلیل پوششی داده­ ها بهره گرفته شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده­ های استوار نشان داد که در سطح عدم قطعیت معین (1/0=ε)، با افزایش درجه محافظه ­کاری مدل از صفر به هشت، میانگین کارآیی از 96 به 93 درصد و تعداد واحدهای کارآ از 23 به هجده واحد کاهش می ­یابد؛ افزون بر این، بیشترین تفاوت میان مصرف مطلوب و واقعی نهاده ­ها مربوط به هزینه مصرف دارو و واکسن است. از آنجا که بیشترین هزینه دارو و واکسن هنگام مواجه شدن مرغداری­ ها با بیماری صرف می‌شود، با اعمال سیاست ­های مناسب برای پیشگیری از وقوع بیماری­های همه­ گیر در مرغداری­ ها از جمله انتخاب جوجه­ های سالم و هم­سن، تغذیه مناسب، بهبود شرایط لانه و تراکم مناسب در آن، معدوم‏ سازی لاشه‏ های طیور بیمار، استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در مواقع لازم و همچنین، بهره‏ گیری از نظر کارشناسان در تعیین زمان و مقدار مناسب واکسن و دارو، می­توان به افزایش کارآیی واحدهای ناکارآ بسیار کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Robust Data Envelopment Analysis to Estimate Technical Efficiency, A case study: Large-scale broiler Farms of sari city

نویسندگان [English]

  • F. Yavari 1
  • S.A. Hosseini-Yekani 2
  • Mostafa Mardani Najafabadi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Non-certainty is a prominent feature of real world issues. Since the change in the input data, though small, can dramatically change the results of the DEA models, applying ways to deal with non-certainty is an inevitable aspect of the use of these models. Therefore, in this research, the combination of robust optimization with Data Envelopment Analysis was used to study the technical efficiency of broiler farms with the capacity of over 30,000 broilers in Sari city. The results of Robust Data Envelopment Analysis model indicate that in the given uncertainty level (ε=0.1), as the level of conservatism increases from 0 to 8, the average of efficiency scores decreases from 96 to 93 percent and the number of efficient farms decrease from 23 to 18 farms. In addition, the greatest difference between the amount of optimal and actual consumption of inputs belongs to the cost of taking drugs and vaccines. Given that the largest part of drugs and vaccines costs are spent when a disease spreads, Applying appropriate policies to prevent the spread of epidemic diseases such as choosing healthy broilers in the same age, using proper nutrition, providing comfortable aviary, choosing proper density of broilers, dissolving the carcasses of ill broilers, using disinfectants properly and also using experts to determine the appropriate time and amount of drugs and vaccines can greatly help to enhance the efficiency of inefficient farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust Optimization
  • Data Envelopment Analysis
  • Sari City
  • Broiler
  • RDEA