بررسی اثر کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف این مطالعه، بررسی اقتصادی آثار کاهش ضایعات نان بر رفاه مصرف‌کنندگان کشور و ارائه چارچوبی اقتصادی و مقداری جهت تحلیل آثار کاهش ضایعات نان بر میزان تولید، مصرف، تجارت و نیز رفاه مصرف‌کنندگان است. بدین منظور از یک مدل تعادل جزئی جهت مدل‌سازی بازار عمودی گندم، آرد و نان استفاده شد. به منظور تخمین پارامترهای مورد بررسی، از آمارنامه‌های سال 1388 تولید و زراعت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمارنامه‌های گمرک و بانک مرکزی استفاده و در نهایت تغییرات رفاه مصرف‌کنندگان بر اثر تغییرات میزان ضایعات گندم بررسی شد. نتایج حاصل از مدل توانست مقادیر و قیمتهای واقعی بازار را به نحو مطلوبی باز تولید نماید و لذا اعتبار مدل برای سناریو سازی در حالتهای مختلف تأیید شد. در ادامه، کاهش ضایعات نان در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت همگام با کاهش ضایعات، رفاه مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد، در حالی که در بلندمدت امکان افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و نیز رفاه اجتماعی وجود دارد. همچنین اصلاح الگوی مصرف نان به صورتی که میزان ضایعات به حداقل ممکن خود برسد، در کوتاه­مدت همراه با زیان اجتماعی است و حداقل برنامه‌ای سه ساله برای تغییر الگوی مصرف مورد نیاز است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود سیاست اصلاح الگوی مصرف نان به عنوان یک سیاست میان مدت و یا بلند مدت در دستور کار تصمیم سازان بخش کشاورزی قرار گیرد.     طبقه‌بندی JEL : C02 ، C61 ، I39 ، L11     کلیدواژه­ها:   ضایعات، مواد غذایی، نان، مدل تعادل جزئی، رفاه مصرف‌کنندگان

عنوان مقاله [English]

Investigation the Bread Waste Reduction on the Iranian\'s Consumer\'s Welfare

نویسندگان [English]

  • S. Azhdari
  • S.A. Mortazavi
  • S.H.A. Moosavi
  • M.H. M.H. Vakilpour
چکیده [English]

This study attempts to provide a quantitative and economic framework for analyzing the impacts of reducing bread waste on production, consumption, trade as well as consumer's welfare. For this purpose, a partial equilibrium model of vertical markets was applied for wheat, flour and bread market. Statistics of production from agriculture ministry of agriculture as well as industry, mining and trade ministry, customs and central bank were gathered for analyzing the changes in consumer’s welfare from bread waste reduction in 2009. Results could efficiently reproduce actual quantities and market prices and so the validation of the applied model for scenario-building was confirmed. Then, the effects of reduction in total bread waste were examined for short and long-term horizon. The results showed that consumer's welfare decreases in short run as the total wastes decreases. While consumers and social welfare prosperity is possible in long-term. Also results showed that reforming the bread consumption pattern is associated with social disadvantages in short term and a minimum three-year program is required for changing it. So it is suggested that reforming bread consumption pattern should be considered as a medium-term or long-term policy among agricultural decision makers.

JEL Classification: C02، C61، I39، L11

Keywords:
Waste, Food, Bread, Partial Equilibrium Model, Consumer’s Welfare