بررسی شاخصهای فیزیکی مزیت نسبی محصولات زراعی آبی و میزان اثرپذیری شاخص جمعی مزیت نسبی از اجزای تشکیل‌دهنده آن در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه به بررسی سه شاخص مزیت کارایی، مزیت مقیاس و مزیت جمعی (به عنوان شاخصی جامع از مزیت نسبی) در محصولات زراعی آبی استان مازندران پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که شهرستانهای این استان در تولید محصولات زراعی آبی، نسبت به متوسط استانی، به­ترتیب در 44/63، 38/48 و 91/55 درصد موارد دارای مزیت مقیاس، مزیت کارایی و مزیت جمعی بوده­اند. همچنین این استان در مقایسه با متوسط کشوری از میان تمام محصولات زراعی در محصولات شلتوک، هندوانه، سویا و کلزا، دارای مزیت مقیاس بوده و در تولید محصولات گندم، جو، شلتوک، لوبیا، عدس، پنبه، گوجه فرنگی، خربزه، هندوانه، خیار، یونجه، ذرت دانه‌ای، شبدر، سویا و کلزا، مزیت کارایی نسبت به کشور داشته است. شاخص جمعی مزیت مبین مزیت نسبی استان مازندران در محصولات شلتوک، هندوانه، شبدر، سویا و کلزا بوده است . نتایج همبستگی نشان از همبستگی بیشتر شاخص مزیت جمعی با مزیت مقیاس در شهرستانها و همبستگی بسیار بالای مزیت نسبی تولیدی این استان با مزیت مقیاس در مقایسه با متوسط کشوری دارد.     طبقه‌بندی JEL : R11, Q18, Q16

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Physical Comparative Advantage Indices of Irrigated Crops and How Aggregated Index of Comparative Advantage Get Affected by Its Components in Mazandaran Province

چکیده [English]

In this study, three indices of efficiency advantage, scale advantage and integrated advantage (as a comprehensive index of comparative advantage) for irrigated crops of Mazandaran province has been examined. Results suggest that production of these crops in towns would have scale advantage, efficiency advantage and integrated advantage in 63.44, 48.38 and 55.91 percent of cases respectively, relative to the average of the province. Mazandaran has scale advantage in paddy, watermelon, soybean and canola and efficiency advantage in wheat, barley, paddy, beans, lentil, cotton, tomato, melon, watermelon, cucumber, alfalfa, maize, clover, soybean and canola production in comparison with the average of the country. There is a high correlation between integrated advantage index and scale advantage in towns and also between province comparative advantage and scale advantage in comparison with the average of the country.

JEL Classification: Q16, Q18, R11