الگوسازی سریهای زمانی برای پیش‌بینی مصرف سیب و پرتقال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  پیش‌بینی رفتار متغیر‌های اقتصادی یکی از الزامات برنامه‎‎ریزی برای آینده است که اغلب با استفاده از تکنیکهای سری زمانی انجام می‎‎شود، اما انتخاب نوع الگوی سری زمانی بردقت پیش ‎بینی بسیار اثرگذار است. با این حال، در مطالعات بسیاری انتخاب الگو به صورت دلخواه و نه براساس یک روش نظام­مند صورت گرفته است.   هدف اصلی این مطالعه ارائه رویکردی سیستمی برای مشخص کردن الگوی مناسب سری زمانی برای پیش‎‎بینی مصرف دو محصول سیب و پرتقال است. به این منظور اطلاعات و آمار مصرف سرانه این محصول در دوره زمانی 1353-85 انتخاب و چگونگی استفاده از رویکرد یاد شده برای الگوسازی سریهای زمانی نشان داده شده است. در این راستا دقت پیش‌بینی الگوهای پیشنهادی بر مبنای رویکرد سیستمی با الگوی خودتوضیح‌برداری - که معمولاً در مطالعات بدون توجه به این رویکرد و صرفاً به صورت دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد - مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه نشان داد که به‌کارگیری رویکرد سیستمی می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای دقت پیش‌بینی را افزایش دهد. در نهایت با استفاده از الگوهای انتخابی، مصرف سرانه سیب و پرتقال برای دوره زمانی 1386 تا 1395 پیش‎بینی شده است.   طبقه‌بندی JEL : C22 ، C32 ، C51 ، C53 ، D12 ، Q11      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling time series to forecast households consumption of apple and orange in Iran

چکیده [English]

Forecasting behavior of economic variables is an essential element of national planning, which is conducted frequently by time series techniques. However, the type of the model selected influences precision of forecasting results. Yet, there are many studies that have chosen an empirical model based on an ad hoc procedure rather than following a rigorous systematic approach. The main objective of this study is to present a systematic approach of specifying appropriate time series model and empirically compare the precision of forecast of the two procedures. To this end we model per capita consumption of apple and orange fruits over the period 1975-2006 and compare the MAPE of forecast errors of the models specified through the suggested approach and the ad hoc one. Results indicate that following such a systematic approach can considerably improve the precision of forecast. The correctly specified models were used to predict per capita consumption of apple and orange fruits for period 2007-2016 by the Iranian households.
JEL Classification: C22, C32, C51, C53, D12, Q11