بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری

نویسندگان

چکیده

چکیده
باتوجه به اینکه بیشتر سیاست های دولت از طریق ساز و کار تغییر قیمت های نسبی انجام می پذیرد، لذا لازم است آثار این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد. این مقاله نیز به بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییر قیمت مواد پروتئینی مصرفی خانوارهای شهری پرداخته است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار شهری، برآوردهای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دو انجام شد. یافته‌های محاسبه کشش مخارج خانوارهای شهری نشان داد که گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فراورده‌های آن و شیر و فراورده‌های آن کشش‌نا‌پذیرند. همچنین نتایج کشش خودقیمتی جبرانی نشان داد که خانوار‌های شهری نسبت به تغییر قیمت گوشت دام و ماهی و میگو و فراورده‌های آن در مقایسه با سایر مواد پروتئینی، با ثابت بودن سایر شرایط، واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند و در صورتی‎که قیمت مواد پروتئینی دو برابر گردد رفاه تغذیه‌ای خانوارهای شهری حدوداً 48 درصد کاهش می‎یابد.

طبقه‌بندی JEL: D19، I38، Q11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Welfare Effects Caused by Price Changes of Protein-Consumed Food Stuffs in Urban Households

نویسندگان [English]

  • H. Dehghanpur
  • M. Bakhshoodeh
چکیده [English]

Abstract
Given that most government policies through mechanisms relative price change is done, it is necessary the effects of price changes on economic welfare is measured. This paper investigates the welfare effects caused by price changes of protein food stuffs in urban households. For this purpose, using urban household information, almost ideal demand system was estimated. The findings of expenditure elasticity of urban households show that meat, poultry, fish and shrimp and its products, and milk and its products are not elastic. The results of compensated own-price elasticity showed that the sensitivity of urban households to price change of meat and fish and shrimp is low compare to other protein food stuffs. If the price of protein food stuffs is doubled, the welfare of urban households is decreasing about 48 percent.

JEL Classification: D19, I38, Q11

Keywords:
Protein Food Stuffs, Two-Stage QUAIDS Model, Welfare Effects, Iran