نویسنده = صدیقه نبی ئیان
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب کانال‌های بازاریابی شیر خام در زنجیرة تأمین لبنیات شهرستان کرمان: روش لاجیت چندگانه

دوره 27، شماره 108، زمستان 1398، صفحه 21-40

نجمه علی آبادی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حسین مهرابی بشرآبادی


2. بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران

دوره 26، شماره 101، بهار 1397، صفحه 1-27

ساسان اسفندیاری؛ صدیقه نبی ئیان