کلیدواژه‌ها = ایران
اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص‌های مزیت تولیدی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-118

10.30490/aead.2019.91243

سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی؛ حامد اکبرپور


بررسی کارایی واحدهای صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ تخم‏گذار ایران با استفاده از روش‌های DEA و SFA

دوره 24، شماره 3، آذر 1395، صفحه 69-79

رضا اسفنجاری کناری؛ مصطفی مردانی؛ مهدی شعبان زاده


تأثیر نوآوری در صادرات کشاورزی و صادرات کل ایران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 49-80

محمدرضا زارع مهرجردی؛ زهرا کرونی؛ مریم ضیاءآبادی


آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 141-168

وحید عزیزی؛ نادر مهرگان؛ غلامرضا یاوری


پیش‌بینی شاخص‌های تولید چغندرقند در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 193-216

محسن رفعتی؛ بهاءالدین نجفی


بهینه‏سازی تجارت داخلی و خارجی پسته ایران در چارچوب مدل تعادل فضایی

دوره 23، شماره 3، آذر 1394، صفحه 27-48

فاطمه کشیری؛ ید علی حسینی یکانی


تحلیل بازار واردات پرتقال در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 47-71

سیده سمانه عباس‏ میری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ امیر حسین چیذری


تعیین عوامل مؤثر بر ریسک قیمت ذرت دانه‏ای در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 95-114

حبیب الله سلامی؛ مرتضی تهامی پور


اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 41-60

اسماعیل پیش‏ بهار؛ محمد قهرمان‏زاده


برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 61-90

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور


بررسی و مقایسه مزیت نسبی صادراتی گل شاخه‏بریده در ایران و کشورهای عمده صادرکننده

دوره 22، شماره 3، آذر 1393، صفحه 111-124

محسن شوکت فدائی؛ محمد خالدی؛ مریم سروری؛ مریم اردستانی


بررسی وضعیت رقابت‌پذیری صادرات کشمش ایران در بازارهای جهانی

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 49-74

سحر جلالی؛ ابوالفضل محمودی؛ محمدرضا پاکروان


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 201-241

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده


تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 57-80

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-108

رحیم محمودگردی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 83-120

امیرحسین چیذری؛ سمیه ابوالحسنی یاسوری