کلیدواژه‌ها = ایران
اولویت بندی مناطق تولیدی گندم آبی و دیم در ایران بر مبنای شاخص‌های مزیت تولیدی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-118

10.30490/aead.2019.91243

سید شهاب میرباقری؛ حامد رفیعی؛ حامد اکبرپور


برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 61-90

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور


تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 57-80

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-108

رحیم محمودگردی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


بررسی وضعیت صادراتی پسته ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-26

محمدرضا پاکروان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ امید گیلانپور؛ فرناز اسماعیلی


بررسی مزیتهای نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف کیوی صادراتی ایران

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 83-120

امیرحسین چیذری؛ سمیه ابوالحسنی یاسوری


اثر بحران مالی اقتصاد جهانی بر صادرات پسته و زعفران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 135-162

سید نعمت اله موسوی؛ حمید محمدی


تحلیل رفتار قیمت جوجه یکروزه گوشتی در ایران

دوره 19، شماره 3، آذر 1390، صفحه 241-262

مرتضی تهامی پور


تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-28

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عادله اسمعیلی


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 221-249

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار


بررسی ساختار بازار جهانی پسته با تأکید بر قدرت بازار ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 125-146

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده


آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 175-192

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی


تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربال گیری

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 193-220

افشین امجدی؛ رویا محمد زاده؛ الهام باریکانی


براورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل برای انواع گوشت در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 1-18

محمد قربانی؛ الهام شکری؛ مرضیه مطلبی


تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-110

سید علی حسینی یکانی؛ منصور زیبایی


تحلیل سیاست قیمتگذاری در بازار پنبه ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 111-138

ابراهیم زارع؛ امیرحسین چیذری؛ نبی اله نعمتی


بررسی آثار متقابل بین بخشهای مهم اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بخش کشاورزی

دوره 16، شماره 3، آذر 1387، صفحه 139-158

ژاله کورکی نژاد؛ بهاءالدین نجفی


بررسی قدرت بازاری در زنجیره بازاریابی گوشت قرمز ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 105-120

سیدصفدر حسینی؛ اکرم عباسی فر؛ حبیب شهبازی


مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 39-61

مرتضی اشرفی؛ علیرضا کرباسی؛ سیدمهریار صدرالاشرافی


توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-20

بهاالدین نجفی؛ شاهرخ شجری