بررسی بازاریابی مرکبات دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مطالعه به بررسی بازاریابی مرکبات و تعیین حاشیه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بازار مرکبات و همچنین براساس الگوی مارک آپ، به تعیین عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی مرکبات در شهرستان دزفول پرداخته شد. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه حضوری و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای تصادفی در سال 1387 از 36 نفر از باغداران شهرستان دزفول و 15 عمده‌فروش، 12 خرده‌فروش و 10 مصرف‌کننده جمع‌آوری شد.   نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در شهرستان دزفول عملیات مختلف بازاریابی از قبیل درجه‌بندی، بسته‌بندی و حمل و نقل به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌گیرد. همچنین میزان سود خالص عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بسیار بیشتر از سود خالص تولیدکننده است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی براساس الگوی مارک آپ نیز نشان می‌دهد که حاشیه بازاریابی با هزینه‌های بازاریابی رابطه معکوس و با قیمت خرده‌فروشی رابطه مستقیم دارد.     طبقه‌بندی JEL : Q13, M31        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dezful citrus marketing review