نویسنده = سیدابوالقاسم مرتضوی
بررسی کشش متقاطع و کشش جانشینی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 47-62

10.30490/aead.2013.58668

مهدی اعظم‌زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی در سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-108

10.30490/aead.2012.58738

رحیم محمودگردی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


انتخاب تابع تولید و براورد ضریب اهمیت انرژی در بخش کشاورزی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 205-230

10.30490/aead.2012.58753

مهدی اعظم زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازارسانی گوجه‌فرنگی شهرستان مرودشت

دوره 16، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 121-145

10.30490/aead.2008.58873

سیدابوالقاسم مرتضوی؛ اسماعیل فلاحی