نویسنده = سیدمحمد فهمیمی فرد
بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-60

10.30490/aead.2012.58727

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث