نویسنده = فرهاد ترحمی
شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-107

10.30490/aead.2017.59077

فرهاد ترحمی؛ مریم پرور؛ مسعود همایونی فر؛ مهدی خداپرست مشهدی


بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 215-234

10.30490/aead.2010.58799

علی اصغر اسفندیاری؛ فرهاد ترحمی