کلیدواژه‌ها = مدل جاذبه
بررسی اثر سیاست یارانه صادراتی بر صادرات پسته و گردو درایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.30490/aead.2024.362253.1516

زینب کوره پزان؛ سعید یزدانی؛ ابوالفضل محمودی؛ فرید اجلالی؛ ژاله کورکی نژاد