کلیدواژه‌ها = مشهد
عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش گوجه فرنگی در شهرستان مشهد

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 55-74

10.30490/aead.2015.58992

مهدی شعبان زاده؛ ولی اله فریادرس؛ کاظم فرهمند


کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 19، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 101-124

10.30490/aead.2011.58779

میترا ژاله رجبی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور؛ علی فیروز زارع


براورد هزینه های زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری مشهد

دوره 17، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 43-63

10.30490/aead.2009.126308

محمد قربانی؛ علی دریجانی؛ علیرضا کوچکی؛ مرضیه مطلبی