کلیدواژه‌ها = گوشت مرغ
آثار سیاست حمایت از تولیدکننده بر ضرایب خودکفایی گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-21

10.30490/aead.2019.85036

حامد رفیعی؛ افشین امجدی؛ شیوا غزنوی


تحلیلی بر همگرایی قیمتها در بازار گوشت مرغ کشور

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 211-243

10.30490/aead.2012.58734

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی


عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران

دوره 18، شماره 3، آذر 1389، صفحه 163-178

10.30490/aead.2010.58797

امیر طهماسبی؛ رضا مقدسی