نویسنده = عبدالکریم اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی تعدیل و پایداری توابع تقاضای واردات کالاهای حساس و خاص کشاورزی ایران

دوره 24، شماره 95، زمستان 1395، صفحه 49-68

عبدالکریم اسماعیلی؛ زکریا فرج زاده


2. مدیریت مصرف آب و کود با رویکرد اقتصادی-زیست محیطی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی درودزن)

دوره 24، شماره 93، تابستان 1395، صفحه 27-47

آذر شیخ زین الدین؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


3. تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته

دوره 18، شماره 71، بهار 1389، صفحه 69-98

زکریا فرج زاده؛ عبدالکریم اسماعیلی