نویسنده = غلامرضا سلطانی
تعداد مقالات: 3
1. بهره‌برداری بهینه از مخزن سد درودزن با تأکید بر بهره‌وری آب کشاورزی

دوره 24، شماره 96، تابستان 1395، صفحه 25-55

محمدحسن طرازکار؛ منصور زیبایی؛ غلامرضا سلطانی


2. قیمتگذاری آب کشاورزی در ایران مطالعه موردی اراضی زیر سد طالقان

دوره 15، شماره 58، بهار 1386، صفحه 61-91

هرمز اسدی؛ غلامرضا سلطانی؛ جواد ترکمانی


3. تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

دوره 14، شماره 56، تابستان 1385، صفحه 167-202

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی