نویسنده = مجید احمدیان
کاربرد روش نامتقارن نش در تعیین میزان برداشت بهینه از سفره‏ های آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 181-234

10.30490/aead.2020.252687.0

ابراهیم محمدی سلیمانی؛ مجید احمدیان؛ علی کرامت زاده؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی


تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده‌های شیمیایی آلایندۀ محیط‏زیست در تولید گندم آبی دشت ورامین

دوره 24، شماره 3، آذر 1395، صفحه 123-145

10.30490/aead.2016.59047

اکرم نشاط؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ محمد حسن وکیل پور


استفاده تلفیقی پایدار از منابع آب سطحی و زیرزمینی در تعیین الگوی بهینه کشت دشت قزوین

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 29-56

10.30490/aead.2012.58736

الهام باریکانی؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان؛ امیرحسین چیذری