کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
بررسی عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه‏ای استان تهران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-112

10.30490/aead.2015.58994

فلوریا محمدی؛ سیدجمال فرج ا.. حسینی؛ سیدمهدی میرداماد


بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزی پایدار مهندسین ناظر طرح محوری گندم استان فارس

دوره 17، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 37-56

10.30490/aead.2010.58819

سمیه سلیمانی؛ سید مهدی میردامادی؛ سید فرج اله حسینی