کلیدواژه‌ها = قیمت تضمینی
ارزیابی آثار منطقه‌ای سیاست قیمت تضمینی گندم ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 47-77

10.30490/aead.2020.252525.0

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان


تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران

دوره 23، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 113-142

10.30490/aead.2015.58995

آزاده تعالی مقدم؛ ناصر شاهنوشی فروپاشی؛ سیدحبیب الله موسوی؛ آرش دوراندیش


بررسی تأثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-60

10.30490/aead.2012.58727

محمود صبوحی؛ سیدمحمد فهمیمی فرد؛ سیداحمد محدث