نویسنده = غلامرضا یاوری
برآورد اقتصادی خدمات زیست ‏بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم‏شهر

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 211-232

10.30490/aead.2023.360242.1471

ابوالفضل محمودی؛ بیتا زنجانی آبندانسری؛ غلامرضا یاوری؛ محسن مهرآرا


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و رفاه اقتصادی: مطالعه موردی دشت همدان- بهار

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 249-292

10.30490/aead.2021.352780.1288

فاطمه معززی؛ سید حبیب الله موسوی؛ غلامرضا یاوری؛ مهرداد باقری


پیشنهاد مدلی کارآمد برای ارزیابی سیاست‏های حمایتی گندم با رویکرد حداقل ‏سازی خطای ارزیابی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 269-305

10.30490/aead.2021.341377.1189

الهه آجودانی؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ محمد خالدی؛ افسانه نیکوکار