نویسنده = حسین مهرابی بشرآبادی
بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم ‏آبی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-53

10.30490/aead.2021.303790.1089

خدیجه ثمره هاشمی؛ احمدعلی کیخا؛ حسین مهرابی بشرابادی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ سامان ضیائی


تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-23

10.30490/aead.2021.265460.1019

نعیمه سلمانی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حسین مهرابی بشرآبادی


تأثیر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران: تحلیل فضایی در سطح استانی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 25-48

10.30490/aead.2020.262222.1005

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا


برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه‏ های لوکاس

دوره 27، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 205-237

10.30490/aead.2020.252372.0

محمدرضا رضائی فر؛ محمدرضا زارع مهر جردی؛ حسین مهرابی بشر آبادی


تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 57-80

10.30490/aead.2012.58737

حسین مهرابی بشرآبادی؛ ابراهیم جاودان


تجزیه و تحلیل ورودی- خروجی انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-28

10.30490/aead.2011.58765

حسین مهرابی بشرآبادی؛ عادله اسمعیلی


آثار سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 18، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 175-192

10.30490/aead.2010.58808

حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیده موسوی محمدی