نویسنده = حسن اسدپور
بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 211-238

10.30490/aead.2018.81017

مددعلی رستمی ناوان؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال‌الدین محسنی زنوزی؛ حسن اسدپور