نویسنده = ناصر شاهنوشی
نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی دشت مشهد)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-29

10.30490/aead.2019.95367

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علی رهنما؛ الهه اعظم رحمتی؛ فاطمه حیران


تعیین‏کننده‏های نظام‏های انگیزشی پذیرش سیستم HACCP مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 23-45

10.30490/aead.2019.85054

هانی حمزه کلکناری؛ محمد قربانی؛ ناصر شاهنوشی؛ مهدی وریدی


بررسی آثار و تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های آرد و نان و گندم

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 145-164

10.30490/aead.2018.73555

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ آرش دوراندیش؛ حمیدرضا طاهرپور؛ هومن منصوری


بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 221-249

10.30490/aead.2011.58774

ناصر شاهنوشی؛ محمد بخشوده؛ علی فیروز زارع؛ یداله آذرین فر؛ افسانه نیکوکار


آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی - اقتصادی جامعه کشاورزی ایران / مطالعه موردی: استان خراسان

دوره 8، شماره 3، آذر 1379، صفحه 187-216

10.30490/aead.2000.129202

ناصر شاهنوشی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی