نویسنده = قادر دشتی
کارایی فنی تولید پنبه در ایران با استفاده از انواع الگوهای ویژه داده‌های پانلی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 59-90

10.30490/aead.2019.91242

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ اسماعیل پیش بهار


تغییرات تکنولوژیکی، آثار مقیاس و رشد بهره‏وری کل عوامل تولید پنبه در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 185-202

10.30490/aead.2015.58958

قادر دشتی؛ خدیجه الفی؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-17

10.30490/aead.2013.58706

اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رحیم ظهوری کهنموئی؛ حسین راحلی؛ جواد حسین زاد


بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخمگذار استان تهران

دوره 19، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 29-49

10.30490/aead.2011.58766

حسن خانکی؛ محمدحسین شهیر؛ قادر دشتی