نویسنده = حسین نوروزی
تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت‌بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص‌های جذابیت بازار

دوره 31، شماره 1، تیر 1402، صفحه 49-72

10.30490/aead.2023.355644.1372

اتابک کاظم پور کهریز؛ حامد رفیعی؛ سیده طاهره قائم مقامی؛ حسین نوروزی؛ احمد قاسمی


بررسی اثر سیاست حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بر اشتغال در بخش کشاورزی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 187-214

10.30490/aead.2019.85238

حسین نوروزی؛ سید صفدر حسینی؛ وحیده انصاری


بررسی ارتباط بین تنوع فعالیت‌های تولیدی و بهره‌وری کل عوامل در بخش کشاورزی

دوره 25، شماره 3، آذر 1396، صفحه 17-40

10.30490/aead.2017.59084

عمران طاهری ریکنده؛ حامد رفیعی؛ فرشاد محمدیان؛ حسین نوروزی