کلیدواژه‌ها = حاشیه بازار
تحلیل و مقایسه کارایی بازار ارقام گیلاس تک دانه و خوشه‌ای (مطالعه موردی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.30490/aead.2023.362811.1534

اتابک کاظم پور کهریز؛ حامد رفیعی؛ سید صفدر حسینی


تحلیل ساختار بازاررسانی محصول سیب‏ زمینی استان همدان؛ ترکیب انحصار عمده‏ فروشی و پدیدة تارعنکبوتی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 209-234

10.30490/aead.2021.343162.1237

سمیه اژدری؛ ابولقاسم مرتضوی؛ محمدحسن وکیل‏ پور؛ صادق خلیلیان


اثرپذیری حاشیه بازار گوشت گوسفند از انتقال نامتقارن قیمت

دوره 22، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 207-224

10.30490/aead.2015.58950

یزدان سیف؛ علی محمد میرزاده میرزاده فیروزآباد