کلیدواژه‌ها = آزادسازی تجاری
آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

10.30490/aead.2018.65200

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 141-168

10.30490/aead.2016.59016

وحید عزیزی؛ نادر مهرگان؛ غلامرضا یاوری