کلیدواژه‌ها = آزادسازی تجاری
آثار بالقوه حذف موانع تعرفه‌ای زیربخش‌های کشاورزی بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 73-103

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


پیامدهای آزادسازی تجاری با تأکید بر امنیت غذایی در ایران: تحلیلی درچارچوب تعادل عمومی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 145-180

فرزانه مستان؛ منصور زیبایی؛ زکریا فرج زاده


آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 141-168

وحید عزیزی؛ نادر مهرگان؛ غلامرضا یاوری