کلیدواژه‌ها = انتقال قیمت
تحلیل ساختار بازاررسانی محصول سیب‏ زمینی استان همدان؛ ترکیب انحصار عمده‏ فروشی و پدیدة تارعنکبوتی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 209-234

10.30490/aead.2021.343162.1237

سمیه اژدری؛ ابولقاسم مرتضوی؛ محمدحسن وکیل‏ پور؛ صادق خلیلیان


بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 119-144

10.30490/aead.2018.73554

محمد عمرانی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ احمد اکبری