نویسنده = شاهرخ شجری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی آثار برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در استان فارس : مطالعه موردی دشت داراب

دوره 25، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 37-57

شاهرخ شجری؛ بهاءالدین نجفی؛ سید محمد علی چراغی


5. توزیع منافع حاصل از پیشرفتهای تکنولوژیکی در تولید گندم در ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 1-20

بهاالدین نجفی؛ شاهرخ شجری