کلیدواژه‌ها = Agriculture
بررسی تأثیر سیاست‌های خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم

دوره 28، شماره 3، آذر 1399، صفحه 229-259

10.30490/aead.2020.338263.1179

بهارک روستایی؛ مهدی کاظم نژاد؛ مینا ربیعی؛ سیده زهرا حسینی


عوامل مؤثر بر پذیرش قراردادهای آتی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی برنج‌کاران شهرستان ساری)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-117

10.30490/aead.2018.73552

کیمیا سام دلیری؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

دوره 22، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 201-241

10.30490/aead.2014.58930

ناصر شاهنوشی؛ افشین امجدی؛ سمانه شاه‌حسین دستجردی؛ رؤیا محمدزاده


اندازه گیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-35

10.30490/aead.2009.126873

سعید موذنی؛ علیرضا کرباسی